אסיפות ומפגשים לקראת שנת הלימודים החדשה

מפגש מחנכות עם תלמידי הכיתה 

                                                   כיתות ב – ו     יום רביעי 28.8  כ"ז אב תשע"ט   בשעה 16:30 – 17:30

 כיתה א        בשעה 18:00 – 18:45

 

אסיפת הורים כללית

יום ראשון 8.9.19   ח' אלול תשע"ט כיתות א- ג בשעה 19:00 – 20:00  כיתות ד – ו בשעה 20:00 – 21:00

הגדרות כלליות כניסה למערכת